Ankara Barosu'ndan 'Kur'an Kursu' Açılmasına Tepki!

Ankara Barosu, Adliye'de 'Kur'an Kursu' açılmasının "yargı bağımsızlığına gölge düşürecek" açıklaması

Ankara Barosu'ndan 'Kur'an Kursu' Açılmasına Tepki!
11 Haz 2022 10:50:41

Ankara Barosu'ndan Açıklama: Adliyeler din eğitimine özgülenmiş binalar değildir

Ankara Barosu Sıhhiye'de bulunan Ankara Adliye binası içinde Kuran Kursu açılacağı yönündeki haberler üzerine açıklamada bulundu. 

Ankara Barosu Açıklamada

"Adliyeler din eğitimine özgülenmiş binalar değildir" başlıklı açıklamada, "Adliye binaları; tarafsız ve bağımsız yargı organları tarafından adaletin tesis edildiği yerler olup bu binaların din eğitimine açılması demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin gerekleri ile bağdaşmayacağı gibi yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına da gölge düşürecektir" ifadesi kullanıldı. 

"Kursa katılacak ve katılmayacak hakim ve savcıların da tespiti anlamına gelecek"

Din ve vicdan hürriyetinin Anayasanın 24. maddesi kapsamında güvence altına alındığının anımsatıldığı açıklamada şu ifadelere yer aldı:

Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir ve bu anlamda hiç kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Kuran kurslarının, ilgili mevzuatta öngörülen yerlerde, kişilerin meslek ve kimliklerinden bağımsız bir şekilde verilmesi mümkünken; katılımcılarının mesleklerine özgü ve kimliklerini ortaya koyacak şekilde Adliye binası içerisinde hakim – savcı ve çocukları için açılması, bu kişiler bakımından, dini inanç ve kanaatlerini açıklama anlamına gelecektir. Başsavcılık tarafından kursa katılacak olan hakim ve savcıların katılım durumlarını 15.06.2022 tarihine kadar bildirilmesinin istenmesi, kursa katılacak ve katılmayacak hakim ve savcıların da tespiti anlamına gelecektir ki, bu durumun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile bağdaşmayacağı izahtan varestedir

"Yönetsel olarak mümkün değil"

Sıhhiye'de bulunan Ankara Adliyesi, adli faaliyetler için dahi yetersizken ve adliye hizmetleri, binanın yetersizliği gerekçesi ile farklı semtlerde bulunan farklı binalara taşınmışken, bu binada Kuran Kursu açılmasının izahı yönetsel olarak da mümkün değildir. Hukukun ve kanunun kendisine yüklediği görevle, temel hak ve özgürlüklerin etkin biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamayı kendisine görev edinen Ankara Barosu olarak, gerek Diyanet İşleri Başkanlığını gerekse de Adalet Bakanlığını, Kuran Kursunun Adliye Binasında açılması yönündeki kararlarından ve bu yöndeki uygulamadan bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz0 Yorum

Yorum Yaz