Nefs ile mücahedenin olmazsa olmaz 4 tane temeli vardır; az yemek, az uyumak, az konuşmak(gereksiz konuşmamak) ve uzlettir. Bunların aksini yapan insanların nefsi güçlenir. Nefs güçlendikçe zaptedilemez hale gelir. Nefsi terbiye etmek için muhasebe gerekir...